Potansiyel müşteriniz neler yapar?

Potansiyel müşterinizle empati yapma zamanı. Müşteriyi yalnızca anlamak yetmiyor, artık hissetmek gerekiyor. Onun hislerini anlamak, doğru zamanda karşısına çıkmak önemli bir meziyet. Bazen bir web sitesi, bazen bir arama motoru, bazen de bir arkadaş profilinde hatta bazen de dizinin en heyecanlı yerinde… Bazen havaalanında okuduğu bir dergide, bazen de bir hafta sonu gazetesinde sadece biz göz kırpmak etkili olabilir.

Sizin için markanızın medya planını oluşturuyoruz.

Sonuçlarını izlemek ise bizim için büyük keyif!

Kitle iletişiminde kullanılan iletişim araçlarının ortak yanları olduğu gibi, farklı yönleri ve birbirlerine göre üstün ve zayıf yönleri de vardır. Kitle iletişim araçlarının ortak yönü, hedef aldıkları kitlenin geniş ve anonim olması, gönderici ve alıcıların birbirini tanımaması ve iletişimin tek yönlü olarak göndericiden alıcıya doğru gerçekleşmesidir. Bu nedenle kitle iletişim araçlarının bir toplumda mevcut olan bireyler arasındaki farklılıkları yeteri ölçüde dikkate alması oldukça sınırlıdır. Bu toplumu oluşturan çeşitli sosyal gruplar arasında, “üst kültür”, “halk kültürü” ve “kitle kültürü” olmak üzere üç farklı kültür anlayışı arasında ayrım yapmak mümkündür.

Günümüzde her şey anlık yaşanmakta ve bitmektedir.Bu teknolojinin vermiş olduğu imkanlar ülkeler arası teknolojik savaş boyutunda düşünülürse buna kimsenin dur demesi mümkün değildir. Kitle iletişim araçları doğru zamanda doğru yerde bilinçli kullanılmalı kullanılmadığı takdirde büyük sorunlara yol açacağı unutulmamalıdır.

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

see our gallery

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?